kennismaken?

Twig en Wordpress

Ik heb jaren gewerkt met WordPress, sinds anderhalf jaar werk ik ook regelmatig met het craftcms en soms met bolt. Deze CMS'en werken met TWIG. TWIG is een eenvoudig templating systeem waar de code veel overzichtelijker en leesbaarder van wordt.

Recent heb ik gewerkt aan een WordPress webshop, in dit project heb ik gekozen om gebruikt te gaan maken van "Timber". Timber is een WordPress plugin die het mogelijk maakt om ook met TWIG te kunnen werken binnen WordPress. Ik was hier eerst wat sceptisch over omdat de mogelijkheden beperkt leken. Toch bleek niets minder waar. Ik heb een volwaardige WordPress Woocommerce webshop kunnen bouwen met TWIG.

Hieronder zie je 2 screenshots die het verschil tonen:

TWIG:

<code class="language-twig">
{% extends "layout.twig" %}
{% block content %}
 <div class="row">
 <div class="col8">
 <h1>{{ post.title }}</h1>
 </div>
 <div class="col4">
 <p>{{ post.content }}</p>
 </div>
 </div>
{% endblock %}
</code>

WordPress Standaard:

<code class="language-html">
<?php get_header();?>
 <div class="row">
 <div class="col8">
 <h1><?php the_title();?></h1>
 </div>
 <div class="col4">
 <p>
 <?php if ( have_posts() ) {
 while ( have_posts() ) {
 the_content();
 }
 }
 ?>
 </p>
 </div>
 </div>
<?php get_footer();?>
</code>